top of page

Foto: Karl Gabor​

INGVAR SKEBERG

Specialisering & erfarenheter

 • mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom bank och försäkring

 • framgångsrikt utvecklat och lett försäljningsarbete på strategisk nivå inom både B2C och B2B

 • omfattande erfarenhet av att leda kommunikationsarbete på strategisk nivå

 • stor erfarenhet av att leda strategiarbeten inom bland annat tjänsteutveckling, varumärkesfrågor,
     försäljning av finansiella tjänster och produkter inom bank och försäkring

 • lång erfarenhet av styrelsearbete

 • stor kunskap om arbetsmarknadens parter och idéburna organisationer

 • stort kontaktnät inom alla discipliner av marknadskommunikation

Utbildningar

 • Högskolor inom Försvaret, bland andra Krigshögskolan

 • Harvard Business School (Strategy; building and sustaining competitive advantage)

 • IFL – Marknadschefsutbildning,  Styrelseprogrammet, Top Executive Programme

 • RMI-Berghs Varumärkesskola

 • Management I Lund MIL 23

Befattningar

 

 • Clearly Strategi & Kommunikation AB, VD och grundare (2009 - )

 • Sveriges Annonsörer, Regionansvarig för Södra Sverige

 • AMF Pension AB, vVD, chef försäkringsrörelsen

 • Swedbank, Koncernmarknadschef, VD Sparfrämjandet, Marknadschef Swedbank Markets

 • Värdepapperscentralen VPC AB, Utbildningschef

 • Flygvapnet, Kapten


Styrelseuppdragoch liknande (tidigare och nuvarande)

 

 • Diplomat Communications AB, Senior Advisor (mars 2015 - )

 • Formulate, Senior Advisor/Strategy (2014 - )

 • The Virtual Pulp Company, Ledamot

 • Reklamombudsmannen RO, Ordförande

 • Occam Associates, Rådgivare

 • Iask AB, Ordförande

 • Flertalet styrelseuppdrag inom AMF Pension AB

 • Sveriges Annonsörer, Ordförande

 • Flexoffice, Ordförande

 • Swedish Media Exchange, Ledamot

bottom of page