top of page

​​Med över 25 års erfarenhet från ledande befattningar som marknadsdirektör, vVD, COO inom såväl bank som livförsäkringsbolag, erbjuder Clearly AB erfarenhetsbaserat konsultstöd inom såväl taktiska som strategiska områden.​

Exempel på genomförda uppdrag/kompetensområden

  • Affärsstrategi

  • Affärsutveckling

  • Organisationsutvärdering och utformning av organisation

  • Distribution & Försäljning

  • Scenariobaserad analys

  • Blue Ocean Strategy

  • Styrelseuppdrag


Exempel på uppdragsgivare

bottom of page